Teritorijas apkalpošana

Teritorijas apkalpošana un apkope

Zāles pļaušana ar trimmeri un mehanizēti ar dārza traktoru. Zāliena atjaunošana.

Zāles pļaušana veicama ar traktortehniku, pļaujmašīnu vai trimmeri, atkarībā no apvidus un reljefa un pasūtītāja norādījumiem.

Pēc pļaušanas zāles augstums nedrīkst pārsniegt 5 cm augstumu.

Pakalpojuma izpildes laikā nodrošinam nokritušu koku, zaru un citu atkritumu aizvākšanu no pļaujamajām teritorijām uz klienta noradīto vietu.

Pēc klienta pieprasījuma nodrošinam apauguma novākšanu līdz ceļa apmales vai brauktuves līmenim, pēc apauguma novākšanas veicot zāliena piesēšanu.

 

Koka lapu un citu zaļo atkritumu savākšana kravas transportā no kaudzēm, kā arī sakrautas maisos. Pēc klienta norādēm lapas un citus zaļos atkritumus utilizācijai izved uz savu izvēlēto vietu vai klienta norādīto vietu.

Telefoniski ar klienta pārstāvi tiek saskaņotas adreses no kurām ir nepieciešams izvest lapas un tiek veikta objekta apsekošana.

Pēc nepieciešamības mūsu uzņēmuma pārstāvis sniedz rekomendācijas, saistībā ar lapu savakšanas darbu organizāciju.

Darbus veicot ar speciālo tehniku tiek ņemts vērā savākto lapu atrašanās punkts un pieejamība.

 

Sniega tīrīšana namu iekšpagalmos no trotuāriem un piebraucamajiem ceļiem. Tiek izmantota traktortehnika un roku darbs.

Tiek veikta objekta apsekošana kopā ar atbildīgajiem no klienta puses.

Pēc nepieciešamības mūsu uzņēmuma pārstāvis sniedz rekomendācijas, saistībā ar sniega tīrīšanas darbu organizāciju.

Veicot objektu apsekošanu un sniega daudzuma apjomu mēs nosakam nepieciešamās tehnikas daudzumu un specifiku.