Sezonas kaitēkļi

Apraksts

Kodes

Visbiežāk mājsaimniecībās sastopamā suga - Pārtikas svilnis (Plodia interpunctella), citas sugas – Miltu svilnis (Ephestia kuehniella), noliktavas kode (Ephestia elutella).
Lielums - kode: 6-9,3 mm, pieaudzis kāpurs: 15-17 mm.
Dzīves ilgums - kode: 2-3 nedēļas, kāpurs: apm. 60 dienas (kūniņas spēj pārziemot).
Vairošanās - mātīte izdēj 50-400 olas; parasti gada laikā izaug divas paaudzes.
Barība - sausi pārtikas līdzekļi kā žāvēti augļi, rieksti, labība, šokolāde, tēja.
Kaitējums - pārtikas līdzekļu piesārņošana ar tīkliem, fekālijām, kāpuru ādām un beigtiem kāpuriem.
Apkarošana – invāzijas konstatēšana un apkarošana ar feromona slazdiem, bojāto pārtikas līdzekļu iznīcināšana un skapja dezinficēšana.

Kodes pieder pie tauriņu sugas. Pasaulē ir satopamas aptuveni 150000 kožu sugas. Kodēm ir raksturīgs zvīņains ķermenis un spārni. Kožu attīstības cikls ietver olu izdēšanu, bezspārnu kāpuru izšķilšanos, to iekūņošanos kūniņā un pieauguša insekta izšķilšanos no kūniņas.

Tās kodes, kuras parasti mājās bojā produktu krājumus un tekstilijas, pieder pie Tineidae vai Pyralidae dzimtas. Kopīgs šīm abām kožu sugām ir tas, ka pieauguši insekti ir salīdzinoši maza lieluma. Tie ir neuzkrītošā krāsā un pārsvarā ir aktīvi naktīs vai krēslā. Pieaugušu kožu dzīves ilgums bieži ir tikai dažas dienas. Tās neēd barību un uzņem tikai ūdeni. Materiālos bojājumus nodara kožu kāpuri. Kodes attīstības ilgums no olas līdz kūniņai, atkarībā no apkārtējās temperatūras, var ilgt vairākus mēnešus.