Dezinfekcija

Telpu dezinfekcija

Ņemot vērā vispārējo situāciju ar vīrusa COVID-19 izplatīšanos, esam sagatavojuši dezinfekcijas apstrādes piedāvājumu.

Darbi tiks veikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 618 no 01.07.2010. “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”.

 • Veicot dezinfekciju tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi, kuru lietošana atļauta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbībām ar biocīdiem, atbilstoši to lietošanas instrukcijai, kā arī ievērojot biocīda drošības datu lapā norādīto informāciju;
 • Profilaktiskās dezinfekcijas pakalpojumus objektā vai teritorijā veic īpaši apmācīts darbinieks – dezinfektors, kuram ir vidējā izglītība vai profesionālā pamatizglītība un kurš ir apguvis dezinfektora mācību programmu;
 • Profilaktisko dezinfekciju veic tā, lai izvairītos no kaitējuma un neērtību radīšanas personām vai kaitējuma videi, kas varētu ietekmēt sabiedrības veselību vai vidi.

Apstrādes norise:

 • Telpa tiek piepildīta ar miglu, līdz ar preparāts ļoti plānā kārtā uzklājas uz visām virsmām, kas nodrošina vispārēju virsmu dezinfekciju;
 • Apstrādes laikā telpā atrodas tikai dezinfektors;
 • 30 min. pēc apstrādes telpās var atgriezties cilvēki;
 • Virsmas pēc dezinfekcijas nav nepieciešams mazgāt.

Ieteikumi/ rekomendācijas:

 • Sakarā ar to, ka visā pasaulē ir izsludināta koronavīrusa pandēmija, dezinfekcijas līdzekļi privātām firmām ir pieejami ļoti ierobežotā daudzumā. Lielās ražotāju valstis (Vācija; Itālija utt.) dezinfekcijas līdzekļus šobrīd mums nepiegādā. Līdz ar to pieejamie dezinfekcijas līdzekļu daudzumi ir ļoti ierobežoti.
 • Pirmkārt, tiek veiktas apstrādes telpās kurās ir konstatēts koronavīrusa saslimšanas gadījums.
 • Profilakses nolūkos ir jāveic biežāka regulārā virsmu apstrāde (rokturu, galda virsmu utt.) dezinficēšana.
 • Telpas dezinfekcijas laikā tiek iznīcināti tajā brīdī esošie vīrusi, bet līdzeklis neveido paliekošu vielu slāni.

Pakalpojuma cena:

Līdz 500 m2 EUR 80,00 bez likumā noteiktās PVN likmes.
Līdz 1000 m2  EUR 130,00 bez likumā noteiktās PVN likmes.
Līdz 3000 m2  EUR 280,00 bez likumā noteiktās PVN likmes.
Virs 3000 m2  Pēc atsevišķas vienošanās.

Atceraties!!!

Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli un rasta efektīvākā dezinfekcijas apstrādes forma.