Dezinfekcija

Telpu dezinfekcija

Darbi tiks veikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 618 no 01.07.2010. “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”.

 • Veicot dezinfekciju tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi, kuru lietošana atļauta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbībām ar biocīdiem, atbilstoši to lietošanas instrukcijai, kā arī ievērojot biocīda drošības datu lapā norādīto informāciju;
 • Profilaktiskās dezinfekcijas pakalpojumus objektā vai teritorijā veic īpaši apmācīts darbinieks – dezinfektors, kuram ir vidējā izglītība vai profesionālā pamatizglītība un kurš ir apguvis dezinfektora mācību programmu;
 • Profilaktisko dezinfekciju veic tā, lai izvairītos no kaitējuma un neērtību radīšanas personām vai kaitējuma videi, kas varētu ietekmēt sabiedrības veselību vai vidi.

Apstrādes norise:

 • Telpa tiek piepildīta ar miglu, līdz ar preparāts ļoti plānā kārtā uzklājas uz visām virsmām, kas nodrošina vispārēju virsmu dezinfekciju;
 • Apstrādes laikā telpā atrodas tikai dezinfektors;
 • 30 min. pēc apstrādes telpās var atgriezties cilvēki;
 • Virsmas pēc dezinfekcijas nav nepieciešams mazgāt.

Ieteikumi/ rekomendācijas:

 • Profilakses nolūkos ir jāveic biežāka regulārā virsmu apstrāde (rokturu, galda virsmu utt.) dezinficēšana.
 • Telpas dezinfekcijas laikā tiek iznīcināti tajā brīdī esošie vīrusi, bet līdzeklis neveido paliekošu vielu slāni.

Pakalpojuma cena ar PVN:

 • Līdz 100m2 - 60,00 EUR
 • Līdz 300m2 – 90,00 EUR
 • Līdz 500m2 – 140,00 EUR
 • Līdz 1000m2 – 200,00 EUR
 • Līdz 3000m2 – 320,00 EUR 
 • Virs 3000m2 - pēc atsevišķas vienošanās

Apstrādes cena brīvdienās un ārpus darba laika + 40% pie darba laika cenas.

Sīkākai informācijai zvaniet mums pa tālruni +371 29349466

Atceraties!!!

Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli un rasta efektīvākā dezinfekcijas apstrādes forma.

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām sazināties ar mums.

Sazināties