Dezinsekcija

Dezinsekcija uzņēmumu telpās

Dezinsekcijas apstrādes tiek veiktas telpās, lai iznīcinātu insektus (prusaki, skudras, blusas u.c.). Apstrādes metode tiek izvēlēta atbilstoši insektu veidam, telpas konfigurācijai un preparāta pielietojumam.

Veicot dezinsekcijas apstrādi ar smidzināšanas metodi ir jāatbrīvo telpas no cilvēkiem vismaz uz 3 stundām.

Apstrādes tiek veiktas ar profesionāliem preparātiem un inventāru, kas ir viens no kvalitatīva darba priekšnosacījumiem.

Visi izmantojamie preparāti ir registrēti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Katram preparātam ir piešķirts valsts biocīdu inventarizācijas numurs, kas apliecina to likumisku izmantošanu visā ES.

Telpās tiek veikts rāpojošo insektu (prusaku) monitorings, kas ir monitoru ar īpašu atraktantu (pievilinātāju) izvietošana visās telpās, lai konstatētu insektu esamību, to apdzīvotās zonas un uz monitoru rādītāju pamata tiktu veikta dezinsekcija.

Ja uzņēmumā ir nepārtraukata ražošana, tad ir jāizvēlas dezinsekcijas metodes ar preparātiem, kas neprasa ražošanas procesa apstādināšanu un atļauj cilvēka klātbūtni apstrādes laikā, balstoties uz datiem Produkta Drošības Datu lapā.

Lidojošo insektu aktivitātes sezonā tiek izmantoti monitori un pēc nepieciešamības tiek veiktas apstrādes ar insekticīdu.

Tiek uzstādītas insektiu lapmas lidojošo insektu (mušu, lapseņu, kožu u.c.) monitoringam un iznīcināšanai. Lampas tiek uzstādītas atbilstoši telpu platībai un mērķim šajā telpā.

Veicam regulāru insektu lampu apkalpošanu - tīrīšana (arī UVA trubiņu) un lipīgo plākšņu maiņa.

Katras lampas efektivitāte tiek novērtēta veicot tās apkopi, lai izvērtētu tālāko papildus darbību vai arī konstatētu jau veikto pasākumu pietiekamību.

Pārtikas kodēm, drozofilu mušiņām un lapsenēm tiek izmantoti arī cita veida monitori ar pievilināšanas šķidrumu. Šos monitorus izmanto, lai konstatētu insektu atrašanās un pārvietosanās vietas. Uz šo monitoru rādītājiem tiek veiktas atbilstošas dezinsekcijas apstrādes.

Cena telpas (blaktis, prusaki, skudras u.c.)

  • Līdz 100m2 - 60,00 EUR
  • Līdz 300m2 – 90,00 EUR
  • Līdz 500m2 – 140,00 EUR
  • Līdz 1000m2 – 200,00 EUR
  • Virs 2000m2 – pēc atsevišķas vienošanās 

Sīkākai informācijai zvaniet mums pa tālruni +371 29349466

Apstrādes cena brīvdienās un ārpus darba laika + 40% pie darba laika cenas.

Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām sazināties ar mums.

Sazināties