Sezonas kaitēkļi

Apraksts

Putni

Zvirbulis sastopams gandrīz visā pasaulē vietās, kur mīt cilvēki. Sevišķi daudz to ir ASV, savukārt dažviet Eiropā tā skaits sarūk. Nīderlandē, piemēram, mājas zvirbulis skaitās apdraudēts putns.

Latvijā zvirbulis sastopams visā teritorijā augu gadu. Mājas zvirbulis mitinās pilsētās un apdzīvotās vietās, tomēr cilvēka klātbūtnē tas būs uzmanīgs un veikls. Ārpus pilsētām sastopams fermās,kūtīs un staļļos, kur var viegli atrast barību un arī ligzdošanas vietu. Iekštelpā tas ligzdu izbūvēs sienas iedobumā, pažobelē vai bēniņos, bet dabā sameklēs koka dobumu vai krūmāju. Dažkārt zvirbulis var būt tik nekaunīgs, ka vai nu ieņems jau cita putna ierīkotu ligzdu, vai arī uzbūvēs tai pa virsu savējo, pat ja tajā jau būs “apdzīvota”. Zvirbulis parasti vienā reizē izdēj 5-6 oliņas. No visiem putniem, zvirbulim ir visīsākais inkubācijas periods jeb laiks, kamēr dīglis attīstās olā — 10-12 dienas. Vienā vasarā zvirbuļu mātīte var pagūt izdēt 25 olas.

Darbi, ko varam darīt:

Mehāniski tiek notīrītas vietas , kurās ligzdo, uzturās vai piesārņojuši putni.

Tiek savākti putnu ligzdošanas un/vai sanestie priekšmeti.

Izmantojot speciālu preparātu tiek attmērcētas un pēc tam notīrītas putnu nosēdētās un piesārņotās vietas (sijas, lūkas utt.).

Bēniņu sienas, grīdas, un griesti tiek apstrādātas ar dezinsekcijas preparātu, lai iznīcinātu putnu vietās mītošos insektus (baložu utis, blusas u.c).

Pēc nepieciešamības tiek uzstādīti aizssargrežģi bēniņu telpas logiem, lai turpmāk tiktu liegta putnu iekļūšana bēniņu telpā.